BoJack Horseman (Phần 1)

BoJack Horseman (Phần 1)

BoJack Horseman (Season 1)

Nội dung phim BoJack Horseman (Phần 1)

Hãy gặp chú ngựa đóng sitcom được yêu thích nhất của những năm 1990, ở 20 năm sau. Anh là kẻ thô lỗ có trái tim, không hẳn là vàng, nhưng là gì đó giống vàng. Đồng chăng?

Trailer phim BoJack Horseman (Phần 1):

trailers