Câu chuyện cảnh sát 3: Siêu cảnh sát

Câu chuyện cảnh sát 3: Siêu cảnh sát

Police Story 3: Super Cop

Nội dung phim Câu chuyện cảnh sát 3: Siêu cảnh sát

Một cảnh sát Hồng Kông, Ka-Kui được cử bí mật đến Trung Quốc đại lục để phá một vòng buôn lậu ma túy.