Chuyện ngoại tình (Phần 4)

Chuyện ngoại tình (Phần 4)

Eastsiders (Season 4)

Nội dung phim Chuyện ngoại tình (Phần 4)

Ian cân nhắc lại nhãn hiệu của mình. Jeremy và Derrick tìm cách vượt qua sự bất ổn trong tình cảm. Thorn và Cal nhìn lại mối quan hệ luôn phát triển của họ.