Chuyện ở Santa Clarita (Phần 2)

Chuyện ở Santa Clarita (Phần 2)

Santa Clarita Diet (Season 2)

Nội dung phim Chuyện ở Santa Clarita (Phần 2)

Điều gì biến Sheila thành xác sống? Joel lên một con tàu điên rồ ư? Eric và Abby chỉ là bạn bè? Những câu hỏi – cũng như những xác người – ngày càng chồng chất.

Trailer phim Chuyện ở Santa Clarita (Phần 2):

trailers