Công lý và nhân từ

Công lý và nhân từ

Just Mercy

Nội dung phim Công lý và nhân từ

Một luật sư trẻ tài năng và giàu lý tưởng đến Alabama để bào chữa cho những tử tù cần đại diện pháp lý thích hợp. Dựa trên câu chuyện có thật.