Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Mùa 3

Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Mùa 3

The Daily Life of the Immortal King 3

Nội dung phim Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Mùa 3

Vương Lệnh sinh ra đã có sức mạnh to lớn, dần mở lòng hơn sau khi quen Tôn Dung và các bạn học khác. Từ việc chỉ quan tâm đến cuộc sống bình yên của bản thân, trở thành Tiên Vương đại nhân muốn bảo vệ thời gian tươi đẹp đồng hành với bạn bè, nhưng tại sao lần này lại bí mật chiến đấu?