Đạo sĩ hạ sơn

Đạo sĩ hạ sơn

Monk Comes Down the Mountain

Nội dung phim Đạo sĩ hạ sơn

Những năm 1930 tại Hàng Châu, vị đạo sĩ bị trục xuất gặp được hiền nhân và được truyền lại những chiêu thức võ công thần sầu để anh đấu với hiện thân của cái ác.