Được ăn cả, ngã về không

Được ăn cả, ngã về không

Win It All

Nội dung phim Được ăn cả, ngã về không

Sau khi làm mất 50.000 USD của người khác, con nghiện cờ bạc Eddie bắt đầu làm lại cuộc đời. Tiếc là biến cố bất ngờ lại khiến anh ngựa quen đường cũ.