Dưới nắng vàng Riccione

Dưới nắng vàng Riccione

Under the Riccione Sun

Nội dung phim Dưới nắng vàng Riccione

Trong khi đi nghỉ tại bãi biển ở Riccione, một nhóm tuổi teen trở thành bạn bè và giúp nhau xoay xở cả trong chuyện yêu đương lẫn mớ rắc rối mùa hè.