Giao thừa ở Magnolia

Giao thừa ở Magnolia

Midnight at the Magnolia

Nội dung phim Giao thừa ở Magnolia

Đôi bạn lâu năm kiêm phát thanh viên tại địa phương là Maggie và Jack giả làm cặp đôi trước gia đình và thính giả, hy vọng chương trình của họ được phát sóng rộng rãi.