Hoàng quyền (Phần 3)

Hoàng quyền (Phần 3)

The Crown (Season 3)

Nội dung phim Hoàng quyền (Phần 3)

Những năm 1960 và 1970, hoàng tộc phải đương đầu với mâu thuẫn và sự phản bội trong khi nỗ lực duy trì truyền thống trước một thế giới đang dần phát triển.