Hơn cả trò chơi

Hơn cả trò chơi

Not a Game

Nội dung phim Hơn cả trò chơi

Phim tài liệu này mang đến góc nhìn chân thực về mối quan hệ đáng ngại và phức tạp của chúng ta với trò chơi điện tử, từ quan điểm của game thủ và phụ huynh lo âu của họ.