Huyền thoại đấm bốc

Huyền thoại đấm bốc

We Are Legends

Nội dung phim Huyền thoại đấm bốc

Lớn lên ở phòng tập quyền anh, hai anh em mồ côi trở thành những võ sĩ thiện nghệ và phải đương đầu với nhiều mối đe dọa cả trên đường phố lẫn trên sàn đấu.