Jouran: THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

Jouran: THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

Nội dung phim Jouran: THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

Vào năm 64 Minh Trị, Yoshinobu Tokugawa tiếp tục nắm quyền hành, và ở một Nhật Bản khác - nơi đã đạt điuợc sự phát triển về năng lượng "vân rồng", bộ máy thể chế Kuchinawa và việc tiêu diệt nó đã được tạo lập. Những ngày thơ ấu, Sakiha Yukimura người mất đi cả gia đình, giống như 1 đao phủ đã lùng sục tìm kiếm mắt rắn của kẻ địch.

Trailer phim Jouran: THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD:

trailers