Lịch nghỉ lễ

Lịch nghỉ lễ

The Holiday Calendar

Nội dung phim Lịch nghỉ lễ

Đang mắc kẹt với công việc bế tắc, cô nhiếp ảnh gia tài năng được thừa kế 1 cuốn lịch mùa Vọng kiểu cổ. Nó có thể dự đoán tương lai và dẫn lối cho cô đến với tình yêu.