Malila: Bông hoa chia tay

Malila: Bông hoa chia tay

Malila: The Farewell Flower

Nội dung phim Malila: Bông hoa chia tay

Bỏ lại quá khứ đau khổ phía sau, hai người đàn ông có mối tình ngang trái thắp lại mối quan hệ thân thiết giữa họ và tìm kiếm bình yên cùng sự thoát tục.