Najmro: Vua đào tẩu

Najmro: Vua đào tẩu

The Getaway King

Nội dung phim Najmro: Vua đào tẩu

Nổi danh vì từng nhiều lần vượt ngục, tên cướp là người hùng quốc dân giờ có lối đi mới khi anh có bạn gái mới. Dựa trên cuộc đời của Zdzisław Najmrodzki.

Trailer phim Najmro: Vua đào tẩu:

trailers