Người thay đổi cuộc chơi

Người thay đổi cuộc chơi

The Game Changers

Nội dung phim Người thay đổi cuộc chơi

Gặp gỡ các nhà khoa học có tầm nhìn và vận động viên hàng đầu, võ sĩ UFC thực thi nhiệm vụ tìm kiếm chế độ ăn tối ưu giúp con người đạt được hiệu suất lẫn sức khỏe tốt.