Người Thuê Nhà

Người Thuê Nhà

The Tenant

Nội dung phim Người Thuê Nhà

Một công chức thuê một căn hộ ở Paris, nơi ông thấy mình bị lôi kéo vào một cái hang thỏ hoang tưởng đầy nguy hiểm...

Trailer phim Người Thuê Nhà:

trailers