Nhịp điệu tình yêu

Nhịp điệu tình yêu

Love Beats Rhymes

Nội dung phim Nhịp điệu tình yêu

Sau khi đăng ký một khóa thơ ca ở trường đại học, một nghệ sĩ nhạc rap đang sống chật vật đã tìm thấy cảm hứng cho tiếng nói mới của mình thông qua đấu thơ.