Noah: Đại hồng thủy

Noah: Đại hồng thủy

Noah

Nội dung phim Noah: Đại hồng thủy

Tác phẩm chuyển thể đầy tham vọng dựa trên câu chuyện về Noah mô tả viễn cảnh khiến ông phải nói ra lời tiên tri tàn khốc về ngày tận thế và đóng một con tàu để sống sót.