Siêu Trộm Ú Ù

Siêu Trộm Ú Ù

Identity Thief

Nội dung phim Siêu Trộm Ú Ù

Khi Sandy Patterson ở Colorado bị buộc tội oan, anh ta phải truy tìm "Sandy Patterson" ở Florida, người thực sự phạm tội dưới danh nghĩa của anh.