Số 8 đường Nhân Đạo

Số 8 đường Nhân Đạo

Stuck Together

Nội dung phim Số 8 đường Nhân Đạo

Khi Paris bị phong tỏa trong đại dịch, những cư dân kỳ quặc của một tòa nhà chung cư phải thích nghi với cuộc sống mới – và với nhau.