Thiên Bẩm (Phần 2)

Thiên Bẩm (Phần 2)

The Gifted (Season 2)

Nội dung phim Thiên Bẩm (Phần 2)

Phim Thiên Bẩm (Phần 2) - The Gifted (Season 2) 2018: tập trung vào gia đình Strucker. Reed Strucker là người dẫn đầu trong việc giữ an toàn cho người dân khỏi các mutant (dị nhân), nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh và vợ mình phát hiện ra con của họ là mutant. Thế là gia đình Strucker phải chạy trốn và gia nhập vào đoàn kháng chiến của các mutant.

Trailer phim Thiên Bẩm (Phần 2):

trailers