Thiên cơ biến

Thiên cơ biến

Vampire Effect

Nội dung phim Thiên cơ biến

Gã công tước khát máu với quyết tâm thống trị thế giới giờ nhắm vào một hoàng tử. Một chuyên gia diệt ma cà rồng cùng các cộng sự hăng hái phải ngăn hắn để cứu nhân loại.