Thiên tài bất hảo

Thiên tài bất hảo

Bad Genius

Nội dung phim Thiên tài bất hảo

Một học sinh giỏi bị lôi kéo vào đường dây gian lận học đường với đầy rẫy rủi ro, nhưng đi liền với nó cũng là cơ hội kiếm tiền. Nhưng có thể cô ấy sẽ được ít hơn là mất.