Tình yêu hay tiền tỷ

Tình yêu hay tiền tỷ

App War

Nội dung phim Tình yêu hay tiền tỷ

Sau một cuộc hạnh ngộ, hai doanh nhân lại trở thành đối thủ khi họ cạnh tranh để gọi vốn khởi nghiệp cho ứng dụng dựa trên cùng một ý tưởng.