Tôi là thứ xinh đẹp sống trong nhà này

Tôi là thứ xinh đẹp sống trong nhà này

I Am the Pretty Thing That Lives in the House

Nội dung phim Tôi là thứ xinh đẹp sống trong nhà này

Tiểu thuyết gia già yếu chuyên viết truyện kinh dị và cô y tá yếu tim chăm sóc bà liệu sẽ ra sao trong căn nhà chứa đầy bí mật?