Văn phòng ma

Văn phòng ma

Ghost Office

Nội dung phim Văn phòng ma

Tập hợp ba câu chuyện ngắn về các hoạt động siêu nhiên tại nơi làm việc.