Vòng Tròn: Hai Thế Giới Kết Nối

Vòng Tròn: Hai Thế Giới Kết Nối

Circle: Two Connected Worlds

Nội dung phim Vòng Tròn: Hai Thế Giới Kết Nối

Lấy bối cảnh ở hiện tại năm 2017 và tương lai năm 2037, Circle xoay quanh hai sự kiện: một vụ xâm lược từ ngoài hành tinh vào năm 2017, kéo theo sự hình thành của một xã hội "hai thế giới" ở Trái đất mới vào năm 2037. Trong tương lai sau 20 năm nữa, Trái đất bị chia làm hai nửa: "Smart Earth" (Địa cầu thông minh) – nơi cảm xúc của con người được điều khiển, tội phạm hay bệnh tật đều là những thứ không tồn tại; "Ordinary Earth" (Địa cầu tầm thường) – nơi con người vẫn phải chống chọi với bệnh dịch và sự hỗn loạn của xã hội.

Trailer phim Vòng Tròn: Hai Thế Giới Kết Nối:

trailers