Xa Lộ 60

Xa Lộ 60

Interstate 60

Nội dung phim Xa Lộ 60

Một họa sĩ đầy tham vọng gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau và học được những bài học quý giá khi đi du lịch khắp nước Mỹ.