Yêu không ràng buộc

Yêu không ràng buộc

No Strings Attached

Nội dung phim Yêu không ràng buộc

Mối quan hệ “yêu không ràng buộc” cởi mở giữa Emma và Adam vẫn tốt, cho đến khi có những thứ phức tạp hơn mà người ta gọi là cảm xúc bắt đầu xuất hiện.